Ohsas Politikası

Supsan Motor Supapları San. ve Tic. A.Ş olarak, en değerli kaynağımız olan çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenilir bir iş ortamı sağlamak, ilgili yasa ve yönetmeliklere ve kurulan sistemdeki kurallara uyma bilincini artırmak için;


Makina, davranış ve ortam koşullarından kaynaklanabilecek risklerin belirlenerek bir plan dahilinde giderilmesini,


Çalışanlarımızın yetkinliklerini sürekli eğitim ve destekleyici programlarla artırmayı,


Sonuçların gözden geçirilerek sürekli iyileştirme prensipleri doğrultusunda iyileştirilmesini,


Tüm çalışanların katılımı ile koruyucu önlemlerin alınmasını ve risklerin yok edilmeye çalışılmasını,


Yürürlülükteki tüm İSİG yasalarına ve Supsan İSİG sistemine uymayı,


Tüm çalışanlarımız ile benimsediğimizi, uygulayıcısı ve koruyucusu olduğumuzu taahhüt ediyoruz.