Proje Metodolojileri

 

Define (Tanımlama) : Amaç gelişim olanaklarını tespit etmek ve / ya da değerlendirmek, iş süreçlerini geliştirmek, önemli müşteri gereksinimlerini tanımlamak ve etkin bir proje ekibi olmaya hazırlanmak.

Temel Faz Çıktıları: BRM, Ekip Bildirisi, Hızlı Kazanım, Katma Değer Analizi, Paydaş Yönetimi, Proje Bildirisi, Proje Planı, SIPOC, Süreç Haritası.

Measure (Ölçüm) : Önemli müşteri ihtiyaçlarına cevap vermekteki başarıyı değerlendirmek için gereken ölçüleri tespit etmek ve süreç performansını etkin bir şekilde ölçecek metodolojiyi geliştirmeye başlamak. 6 Sigma hesaplama unsurlarını kavramak ve ekibin analiz etmekte olduğu süreç için asgari sigmayı belirlemek.

Temel Faz Çıktıları: Girdi, Süreç, Çıktı Göstergelerinin Tespiti, Kapabilite Analizi, Kontrol Diyagramı, Operasyonel Tanım ve Ölçüm Planı, Sigma Seviyesi, Varyasyonun Çizilmesi.

Analyze (Analiz) : Bu fazda amacımız sürecimizde varyasyona sebep olan potansiyel kök nedenleri bularak bunları istatistikî olarak ispatlamaktır.

Temel Faz Çıktıları Kök Neden İspatlama, Pareto Chart, Potansiyel Kök Neden Tespiti.

Improve (İyileştirme) : Bu fazda amacımız doğru Gelişim çözümlerini belirlemek, değerlendirmek ve seçmek. Çözümün uygulamaya konmasından doğacak değişikliklere organizasyonun uyum sağlaması için bir değişim yönetimi yaklaşımı geliştirmek.

Temel Faz Çıktıları: Aksiyon Planı, Çözüm Değerlendirme Matrisi, Çözüm Raporu, İyileştirme Fikirleri Yaratmak.

Control (Kontrol) : Bu fazın amacı planlamanın ve plana göre hareket etmenin önemini anlamak ve hedeflenen sonuçlara varmak için benimsenecek yaklaşımı belirlemek. Öğrenilen derslerin nasıl yaygınlaştırılacağını kopyalama ve standartlaştırma olanaklarını / süreçlerini tespit etmeyi ve ilgili planlar geliştirmeyi kavramak.

Temel Faz Çıktıları: FMEA, Standartlar ve Prosedürler, Sre Kontrol Sistemleri.

 

* Her faz geçişinde mutlaka "Gateway" adı verilen toplantılar gerçekleştirilir. Bu toplantıların amacı tamamlanan fazın amaca yönelik ve başarılı ilerleyip ilerlemediğinin değerlendirilmesidir.

 

* Her faz geçişinde risk yönetimi şablonu ile projenin riskleri değerlendirilip, aksiyonlar tespit edilmektedir.